Type and press Enter.

Nominacja do nagrody CrowdUp

Moja akcja Tatende, wspierająca rezerwat przyrody Imire w Zimbabwe, została nominowana do nagrody CrowdUp dla najlepszych akcji finansowania społecznościowego ostatniego pięciolecia. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich zaangażowanych!