Type and press Enter.

Dokumenty

 

Zbiórka trwa do 31 marca 2012 r. Sprawozdanie zostanie opublikowane do 30 kwietnia 2012.

Pieniądze przeznaczone dla rezerwatu Imire zbiera Komitet Tatende (to imię jedynego nosorożca, który przetrwał masakrę w rezerwacie przed trzema laty), w którego skład wchodzą:

  • Tomek Michniewicz
  • Robert Chojnacki, prezes Wydawnictwa Otwartego
  • Jan Letkiewicz, audytor Grant Thornton
  • Maria Kula, redaktor książki „Gorączka”
  • Daria Strzelecka, project manager książki z Wydawnictwa Otwartego
  • Łukasz Radomyski, uczestnik wydarzeń opisanych w książce „Gorączka”

 

Nagrodę w konkursie (wyjazd do Imire w towarzystwa Tomka Michniewicza) finansuje w pełni Wydawnictwo Otwarte Sp. z o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kościuszki 37, wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem 0000258848 o wysokości kapitału zakładowego 400 000 złotych oraz sponsorzy i Partnerzy akcji.

Działanie Komitetu ani przyznane nagrody w konkursie nie pomniejszą w jakikolwiek sposób kwoty zebranej na rzecz rezerwatu Imire w trakcie trwania akcji.

Członkowie Komitetu za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.

 

Audytor:

 

 

 

Powrót do strony akcji

Konkurs „Wyjedź z Tomkiem do Afryki”