Pytania, uwagi, sprawy wszelakie, ciepłe słowa i kalumnie słane prywatne kierujcie proszę na adres: tomek@tomekmichniewicz.pl

Zaproszenia do współpracy, na spotkania i festiwale, zapytania ofertowe i inne kwestie profesjonalne – na adres: agent@tomekmichniewicz.pl